Năm 2007, Amazing Grace hợp tác với Trung tâm nghiên cứu nấm tự nhiên Phellinus Hàn Quốc để xây dựng bảo tàng nấm dược liệu tự nhiên đầu tiên trên thế giới.

Vào ngày 19 tháng 12 năm đó, Công Chúa Hea Maha Chakri Sirindhorn đã chủ trì việc chính thức mở cửa bảo tàng.

Nằm ở Đông Bắc Thái Lan, một khu vực phong phú về các loài nấm hoang dã, ngày nay bảo tàng tiếp tục phục vụ như một nơi học tập tuyệt vời cho sự quan tâm ngày càng tăng trong lĩnh vực nấm dược liệu tự nhiên.